Privacy Policy

Faceshieldshop.nl, gevestigd aan de Vogelwikkestraat 22, 1121 BG Landsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.faceshieldshop.nl
Vogelwikkestraat 22
1121 BG Landsmeer
info@faceshieldshop.nl

In de privacy policy van Faceshieldshop.nl vermelden wij welke gegevens verzameld worden en met welke reden deze gegevens worden verzameld. Faceshieldshop.nl zal ten alle tijden behoedzaam en met respect omgaan met persoonsgegevens die verstrekt worden aan ons.

Al de door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld door onze medewerkers. Als u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken gaat u akkoord met de op deze pagina vermelde privacy policy.

Links vermeld op Faceshieldshop.nl

Tijdens het bezoeken van Faceshieldshop.nl kunt u links tegenkomen van andere partijen dan Faceshieldshop.nl. Faceshieldshop.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de getoonde informatie en inhoud van deze websites. Besluit u om gebruik te maken van de dienstverlening van één van deze partijen is het aangeraden om de privacy policy van de betreffende onderneming goed door te nemen.

Gebruik van diensten

Besluit u een product aan te schaffen of gebruik te maken van een service van Faceshieldshop.nl, dan vragen wij om persoonsgegevens en overige gegevens om om onze dienstverlening uit te voeren. De door u verstrekte gegevens zullen worden bewaard op een beveiligde server.

Cookie gebruik op Faceshieldshop.nl

Om de bezoekers van Faceshieldshop.nl een betere en eenvoudigere dienstverlening te bieden, maakt Faceshieldshop.nl gebruik van cookies. Mocht u niet akkoord zijn met ons cookie beheer kunt u deze uitschakelen via uw browser instellingen. Let wel dat het uitschakelen van de cookies van Faceshieldshop.nl kan leiden dat sommige diensten en/of functionaliteiten van Faceshieldshop.nl niet meer goed functioneren of niet meer mogelijk zijn.

Cookies van derden

Het gebruik van cookies van derden worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden (Google Analytics) en dus niet om personen te identificeren. Faceshieldshop.nl heeft dan ook geen toegang tot deze cookies, het plaatsen van de cookies op Faceshieldshop.nl hierop is een uitzondering. De gegenereerd gegevens, die door de derden aan ons worden overgedragen, kunnen door Faceshieldshop.nl gebruikt worden om de website te verbeteren.

Privacygegevens

De door u aangeleverde persoonsgegevens en overige gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken of eventuele klachten in behandeling te nemen. Alle door u verstrekte gegevens aan Faceshieldshop.nl zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden tenzij Faceshieldshop.nl hiervan uitdrukkelijke toestemming voor heeft gevraagd. Het is Faceshieldshop.nl verboden om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te verkopen.

Eventuele schades die ontstaan, omdat Faceshieldshop.nl door een rechterlijke uitspraak of andere wettelijke bepaling verplicht wordt gesteld om vertrouwelijke informatie en overige gegevens aan derden te overhandigen, en kan Faceshieldshop.nl zich niet beroepen op het recht van verschoning, dan is Faceshieldshop.nl niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor schades die hieruit voortkomen.

Betalingsgegevens

Bij registratie van de betalingsgegevens noteren wij uitsluitend het totaalbedrag en de gekozen betaalwijze betaalwijze (MasterCard, VISA, Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). De betaalmogelijkheden zijn beveiligd en deze bankgegevens zullen niet worden opgeslagen.

Beveiliging van pagina’s op Faceshieldshop.nl

De betaalmogelijkheden en betaalpagina’s van Faceshieldshop.nl zijn beveiligd. Alle webpagina’s die op Faceshieldshop.nl te vinden zijn, zijn beschermd met SSL. Hierdoor worden uw gegevens versleuteld verzonden en wordt het onmogelijk gemaakt voor derden om deze gegevens, waaronder creditcard gegevens in te zien.

Derden

Persoonsgegevens en overige aan ons verstrekte gegevens zullen niet door Faceshieldshop.nl worden gedeeld met derden, afgezien van eventuele derden om onze dienstverlening mogelijk te maken. Alle medewerkers van Faceshieldshop.nl zijn verplicht om vertrouwelijk en met alle respect om te gaan met de door u verstrekte gegevens.

Geschillen
Is er een geschil die betrekking heeft om de privacy policy van Faceshieldshop.nl? Dan kan deze uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in Nederland.

Het verwijderen of wijzigen van gegevens

Wilt u gegevens verwijderen of wilt u gegevens wijzigen? Dat kan u dit doen door een e-mail te sturen naar info@faceshieldshop.nl en uw wijziging of verwijdering kenbaar aan ons te maken.

Vragen over de privacy policy van Faceshieldshop.nl?

Het kan voorkomen dat Faceshieldshop.nl zijn dienstverlening veranderd of aanpassingen op de website doorvoert. Dit kan betekenen dat er aanpassingen zijn in ons privacybeleid. Wij raden u dan ook om de privacy policy van Faceshieldshop.nl regelmatig te consulteren. Overige vragen, die betrekking hebben op de privacy policy, kunnen per e-mail gestuurd worden naar info@faceshieldshop.nl.