Disclaimer

FaceShieldShop.nl biedt producten aan die vallen onder de volgende voorwaarden en de algemene voorwaarden die te vinden zijn op deze website. Door het bezoeken van de homepage van FaceShieldShop.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden dan ook goed door.

Alle afbeeldingen, teksten, logo’s, downloads, software en overige gegevenscompilaties zijn uitsluitend eigendom van FaceShieldShop.nl of leveranciers. Hierop geldt het auteursrecht. Het gebruik van teksten of foto’s op FaceShieldShop.nl mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel doeleinde. De inhoud van de website mag niet gekopieerd, gewijzigd of op andere manier gebruikt worden dan op deze website te vinden is. Link vermeldingen die op deze website te vinden zijn en wijzen op andere partijen zijn goedgekeurd door Faceshieldshop.nl.

FaceShieldShop.nl zal alle billijke en redelijke inspanningen verrichten om de website up-to-date te houden, goed vindbaar en leesbaar te houden en zal ten alle tijden proberen correcte informatie te tonen. FaceShieldShop.nl biedt geen enkele garantie over verklaring, in welke aard dan ook, impliciet of expliciet, over de werking van de website (FaceShieldShop.nl) of de getoonde informatie, teksten, materialen en producten die te vinden zijn op deze website. FaceShieldShop.nl is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website, gelinkte websites, vertoonde informatie, producten of de teksten die vermeld staan op deze website. Er is tevens geen enkele aansprakelijkheid bij vertrouwen op de informatie die vermeld staat op FaceShieldShop.nl.

De producten, merken en namen die op deze website te vinden zijn, zijn beschermd in Nederland en andere landen. Deze producten, merken en namen mogen dan ook niet gebruikt worden door andere partijen dan FaceShieldShop.nl. Het handelsmerk van FaceShieldShop.nl mag niet worden gebruikt om andere producten of diensten aan te bieden die niet worden uitgevoerd door FaceShieldShop.nl of die voor verwarring zorgen of FaceShieldShop.nl in diskrediet brengt.

WAARSCHUWING: Het gebruik van XPEL-film op verschillende apparaten die in de gezondheidszorg worden gebruikt, inclusief medische schilden, is niet getest of goedgekeurd door het RIVM, het National Institute for Occupational Safety and Health, the Centers for Disease Control, de Amerikaanse Food and Drug Administration of enige andere andere regelgevende instantie, en het is niet bewezen dat het veilig of effectief is met betrekking tot bescherming tegen besmettelijke of overdraagbare ziekten, waaronder, zonder beperking, COVID-19. Elke gebruiker van XPEL-film op een dergelijke manier doet dit uitsluitend op eigen risico.

FaceShieldShop.nl en XPEL wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met betrekking tot het gelaatsmasker die onder deze overeenkomst worden geleverd inclusief zonder beperkte garantie van verhandelbaarheid, geschikt voor gebruik van toepassing of handel. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, geven FaceShieldShop.nl en XPEL geen enkele vordering, verklaring of garantie met betrekking tot het gebruik van de producten voor bedoeld gebruik door de klant.